intelektualūs žaidimai

Intelektualūs žaidimai

 

Lietuvos sportinės mafijos klubas - tai intelekto, gerų manierų, laisvo ir kartu pagarbaus bendravimo klubas.

Čia galioja tam tikros taisyklės:
• Žaidimo metu, žaidėjas į kitus žaidėjus ir oponentus kreipiasi Jūs (su pagarba);
• Žaidėjas privalo laikytis moralės, etikos ir visų kitų elgesio taisyklių ir normų;
• Privaloma pagarbiai bendrauti su Klubo personalų ir lankytojais, pasisakymuose draudžiama naudoti necenzūrinę leksiką;
• Rūkyti žaidimo metu draudžiama;
• Nuo alkoholio apsvaigę žaidėjai negali dalyvauti žaidime - tai intelektualūs žaidimai;
• Žaidimo metu žaidėjui sugadinus inventorių, privaloma atlyginti nuostolius;

• Žaidimo metu žiūrovams draudžiama garsiai aptarinėti žaidimą, bet kokiais įmanomais būdais pasakinėti ar patarinėti žaidėjams;
• Žiūrovams draudžiama bendrautu su žaidėjais žaidimo metu, liesti juos arba kažkaip kitaip bandyti atkreipti jų dėmesį;
• Už taisyklių pažeidimą, žiūrovas praleidžia artimiausią žaidimo partiją;
• Už nuolatinį taisyklių nesilaikymą, žaidėjas gali būti pašalintas neribotam laikui;
• Organizatorių sprendimai neaptarinėjami ir yra galutinai.

 

Intelektualūs žaidimai - puikus vakarėlio sprendimas!

Trumpa istorija apie žaidimo atsiradimą

Lithuanian mafia club buvo įkurtas 2017 m. vasarį "RK11" ir "TANK" iniciatyva. Šiuo metu klubas vienija daugiau nei 40 žaidėju. Klubo nariai dalinasi patirtimi ir žiniomis, kartu leidžia laisvalaikį, susiranda naujų verslo kontaktų, bendradarbiauja su kitais klubais. Narius vienija aukšta intelekto kultūra ir profesionalumas.

Lithuanian mafia club rengia žaidimus su įvairių šalių Mafijos ekspertais, žymiais ir įdomiais sportinės mafijos atstovais, taip pat organizuoja seminarus ir mafijos pamokas, aktyviai dalyvauja FIIM bendruomenės gyvenime, intelektualūs žaidimai. Klubas organizuoja kasavaitinius žaidimų renginius įvairias šventės klubo nariams, jau spėjo tapti tradicija bendros Išvykos į tarptautinius Mafijos turnyrus.
Klubas vadovaujasi nuolatinio tobulėjimo ir mokymosi visą gyvenimą principais, skatina palaikyti ryšį su Mafijos bendruomene, prisideda prie jos ugdymo ir narių žaidimo kompetencijos kėlimo.
Mafijos žaidimas žaidžiamas visame pasaulyje, Mūsų komanda ne kartą skynė laurus tarptautiniuose turnyruose. Mūsų arbitrai teisėjavo Mafijos varžybose užsienio klubuose. Mafijos žaidimai plačiai žaidžiami Lietuvoje.